Zorg & Welzijn

Meer mogelijk maken binnen zorg en welzijn
Meer regie bij de klant, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, netwerken betrekken en de bijdrage aan de kanteling onderstrepen richting financiers. Adequate herkenning en ondersteuning van mensen met niet-zichtbare beperkingen binnen de curatieve zorg. ‘Ja’ zeggen tegen medische uitleg terwijl de gevolgen niet begrepen worden. Instructies voor medicijngebruik die niet correct worden opgevolgd. Het uitblijven van reactie op brieven met een plan van aanpak of aanvraag voor hulp; de aanvraag gaat niet door. De focus op preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het vergroten van mediawijsheid bij kwetsbare jongeren. Het zijn actuele thema’s die vragen om kennis, expertise en innovatieve oplossingen om kwetsbare doelgroepen de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben en tegelijkertijd onnodige (maatschappelijke) kosten te voorkomen.

De oplossing is meedoen
MEE heeft jarenlange ervaring in het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Hierdoor weten wij als geen ander wat ervoor nodig is om kwetsbare doelgroepen passend en preventief te ondersteunen. MEE fungeert als expertisepartner op het gebied van inclusie (meedoen) en helpt organisaties op het gebied van zorg en welzijn bij hun vraagstukken op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Door middel van de unieke, integrale werkwijze zorgt MEE voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Met specialistische expertise, advies en projectleiding, trainingen of de uitvoering van complete integrale concepten. Waarin de aantoonbaar effectieve werkwijze van MEE als een rode draad doorheen loopt. Zo maken we meer mogelijk binnen de keten van zorg en welzijn.

Enkele voorbeelden

  • Het succesvol implementeren van de kantelingsgedachte
  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking in relatie tot specifieke onderwerpen of bv. effectieve (kantelings)methodieken
  • Collectieve training van specifieke doelgroepen op veelvoorkomende onderwerpen, bv. mediawijsheid, weerbaarheid, seksualiteit en relaties
  • Consultatie bij (complexe) casussen, bv. op het gebied van psychodiagnostiek, mediaopvoeding of grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek
  • Organiseren van praktijkondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij de huisarts
  • Inzicht in ‘quick wins’ op het gebied van schriftelijke, digitale, mentale, beleidsmatige of fysieke toegankelijkheid met inzet van ervaringsdeskundigen

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact